Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Podpisanie umowy na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie.

Dodano: 8 miesięcy temu

27 września w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie podpisana została umowa na „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie, w ramach rewitalizacji całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic”.

Podpisanie umowy na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie.

Zamawiający - Gmina Trzebiatów, zaprosił wykonawcę - JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c. z siedzibą w Warszawie, wyłonionego w drodze konkursu architektonicznego, do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z regulaminem konkursu).

Na początku bieżącego roku Gmina Trzebiatów, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Oddział w Szczecinie, przeprowadziła konkurs w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym, dotyczącej w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego i projektowania architektoniczno-budowanego.

W oparciu o wyniki konkursu, zgodnie z którymi Sąd Konkursowy dokonał wyboru pracy konkursowej złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj.:
Andrzej Jaworski i Julian Żmijewski
JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c.
ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa
zasadne było przeprowadzenie procedury w trybie z wolnej ręki z wyłonionym zwycięzcą konkursu. 

Projekt powinien uwzględnić uwarunkowania wynikające z:

• lokalizacji,

• uwarunkowań terenu, na którym zaplanowano Inwestycję

• uwarunkowania dotyczące obsługi komunikacyjnej

• aspekty środowiskowe i ekologiczne

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania przedmiotowego Rynku w Trzebiatowie powinna uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Projekt powinien podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, uwzględniać przede wszystkim charakter przedsięwzięcia oraz wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie i krajobraz miejski (teren należy do obszaru Starego Miasta). Projekt musi kłaść nacisk na układ funkcjonalno - użytkowy Rynku oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne. 

Projektant zobowiązany jest uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i proekologiczne podejście do kształtowania wnętrz miejskich.

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie to 30 września 2024 r.

1
0

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.