Dzisiaj jest: 27.3.2023, imieniny: Ernesta, Jana, Marka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje kolejne inwestycje

Dodano: 2 miesiące temu

W dniu 19 stycznia 2023 roku w Trzebiatowie Prezes Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Renata Bielaszewska-Mamzer podpisała z Urzędem Marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Uzupełnienie deficytów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Trzebiatów”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje kolejne inwestycje
Podpisanie umowy wynika z faktu, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1978/22 w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Jednym z 33 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymają dofinansowanie jest projekt złożony w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka
z o.o. pod nazwą: „Uzupełnienie deficytów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Trzebiatów” Całkowity koszt operacji 7 464 253,82 zł brutto.  Koszty kwalifikowalne operacji 4 421 121,37 zł. Kwota dofinansowania: 4 384 557 zł.
W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin, gm. Trzebiatów. Koszt zadania 3 389 074,60 zł netto - wysokość pozyskanego dofinansowania 100% zadania ze środków PROW;
2. Zakup wozu asenizacyjnego. Koszt zadania 780 000,00 zł netto
- wysokość pozyskanego dofinansowania 100% zadania ze środków PROW;
3. Budowa rurociągu wodociągowej sieci rozdzielczej między miejscowościami Roby i Mrzeżyno. Koszt zadania 1 852 424,44 netto - wysokość pozyskanego dofinansowania 205 046,77 zł co stanowi 11,07% zadania ze środków PROW;
- udział Gminy Trzebiatów 1 200 000,00 zł
- środki własne ZWiK 447 377,67 zł.
Zaplanowane inwestycje wiążą się bezpośrednio z rozwojem obszarów wiejskich Gminy Trzebiatów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu poszerzenia usług kanalizacyjnych poprzez budowę nowej sieci w m. Gąbin oraz zakup nowego samochodu asenizacyjnego do obsługi nieskanalizowanych komunalnych obszarów wiejskich. Uzyskana dotacja pokrywa w 100% zaplanowane koszty ww. przedsięwzięć.
W zakresie rozwoju sieci wodociągowej na obszarach wiejskich wnioskodawca wystąpił i uzyskał dofinansowanie na budowę dodatkowej nitki wodociągowej pomiędzy m. Roby i Mrzeżyno. Oddanie do użytku ww. odcinka sieci ma zapewnić ciągłość dostaw do m. Roby a także stanowić zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.
Wnioskodawca wykorzystał prawie 100% limitu przyznanej kwoty dotacji, który dla Gminy Trzebiatów w zakresie działań w gospodarce wodno-ściekowej w programie PROW 2014-2020 wynosi ok. 4,4 mln zł.
 
3
0

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.