Dzisiaj jest: 27.3.2023, imieniny: Ernesta, Jana, Marka

Zawsze marzyłeś, żeby zostać strażakiem? Teraz masz szansę

Dodano: 2 miesiące temu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta.

Zawsze marzyłeś, żeby zostać strażakiem? Teraz masz szansę
Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 7
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik- kierowca
System pełnienia służby: zmianowy

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:
✓ 13.01.2022 r. — ogłoszenie naboru,
✓ 31.01.2023 r. — zakończenie przyjmowania dokumentów,
✓ 01.02.2023 r. — opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
✓ 02.02.2023 r. godz. 09:00 — test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie,
✓ 03.02.2023 r. — opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
✓ 06.02.2023 r. godz. 09:00) — sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),
✓ 06.02.2023 r. — opublikowanie wyników sprawdzianu lęku wysokości,
✓ 07.02.2023 r. — przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
✓ 08.02.2023 r. — opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
✓ 09.02.2023 r. godz. 09:00) — rozmowa kwalifikacyjna,
✓ 10.02.2023 r. — opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: 
Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 28 oraz art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) spełnić muszą następujące wymagania:
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3. korzystać z pełni praw publicznych,
4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (badanie przeprowadzane jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta jednostki PSP),
6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić następujące kryteria konieczne, kwalifikujące do postępowania:
1. prawo jazdy kat. B,
2. prawo jazdy kat. C,

Preferencje:
1. prawo jazdy kat. C-FE,
2. uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego — podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe — wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;
3. patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty; 4. egzamin dojrzałości (matura).

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, składa:
1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, którego wzór jest określony w załączniku nr 1;
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, którego wzór jest określony w załączniku nr 2; Koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat;
3. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszenia roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu lęku wysokości, którego wzór jest określony w załączniku nr 4.

Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: "NABÓR DO SŁUŻBY — Imię i Nazwisko".

Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.


 

Pliki do pobrania

 • 861,45kB
  Ogloszenie_o_naborze_do_służby_na_stanowisko_stażysta,_docelowo_starszy_ratownik-_kierowca.pdf
 • 298,65kB
  Załącznik_nr_1_-_podanie_o_przyjęcie_do_słuzby_w_Państwowej_Straży_Pożarnej.pdf
 • 103,96kB
  Załącznik_nr_2_-_zaświadczenie_lekarskie_o_braku_przeciwskazań_zdrowotnych.pdf
 • 191,49kB
  Załącznik_nr_3_-_zaświadczenie_o_udziale__w_działaniach_ratowniczo-gaśniczych.pdf
 • 78,65kB
  Załącznik_nr_4_-_oświadczenie_o_drobrowolności_przystapienia_do_naboru.pdf
1
0

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.