Dzisiaj jest: 2.12.2023, imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno-Trzebiatów

Dodano: rok temu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dodatkowe środki na kolejne zadanie w ramach realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w dniu 14.09.2022 r. został podpisany aneks dotyczący rozszerzenia projektu i wprowadzenia nowego zadania pn.: „Remont centralnej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie”

Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno-Trzebiatów
W ramach zadania planuje się wykonać remont centralnej przepompowni ścieków położonej
w Trzebiatowie przy ul. Parkowej obejmujący uszczelnienie ok. 100 letniego zbiornika z remontem pomp oraz doposażeniem w przewoźny agregat prądotwórczy wymagany przy tej wielkości obiektach technologicznych. Obecnie funkcjonująca przepompownia urządzona została na bazie starego przedwojennego zbiornika ze stropem pośrednim, na którym posadowiony jest budynek obsługi
i sterownia. W okresie adaptacji pod nową przepompownię zbiornik nie był uszczelniany wyprawą szczelną. Przepompownia wyposażona w trzy współpracujące pompy o mocy 22 KW z 1996 roku – eksploatowane w sposób ciągły od 26 lat.
Dołączenie do ciągle funkcjonującego modelu, przewoźnego agregatu prądotwórczego
o mocy 400 kVA, jako alternatywnego źródła zasilania, jest działaniem prewencyjnym na moment wystąpienia awarii lub lockdownu energetycznego, który w związku z rosnącym obciążeniem sieci energetycznych jest coraz realniejszą perspektywą. Planowane działania będą miały zatem kluczowy wpływ na podniesienie elementarnego bezpieczeństwa zarówno przepływu ścieków z obszaru aglomeracji trzebiatowskiej [główna przepompownia w granicach miasta nie posiadająca zasilania alternatywnego] jak i zabezpieczenie samego zbiornika, który na chwilę obecną nie posiada odpowiednich izolacji impregnujących dla tego typu obiektu.
W dniu 15 września 2022 r. zostały ogłoszone postępowania na wybór wykonawcy robót remontu przepompowni ścieków i dostawcę agregatu. Termin składania ofert do 30 września 2022 r.
Planowane zadanie, jest kolejnym rozszerzeniem projektu, realizowanego przez ZWiK Trzebiatów Sp.
z o.o. i niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia celów i rezultatów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Trzebiatów. W wyniku wprowadzenia dodatkowego zadania nastąpi zwiększenie dotychczasowego dofinansowania. Efektem realizacji będzie zapewnienie mieszkańcom Gminy Trzebiatów gwarancji bezpieczeństwa funkcjonowania kompleksowego systemu oczyszczania ścieków.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
44
4

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.