Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Już jutro XL sesja Rady Miejskiej w Gryficach

Dodano: miesiąc temu

XL sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 15 września 2021r. (wtorek) godz. 10:00. Rada Obradować będzie w sali 101 Urzędu miejskiego w Gryficach

Już jutro XL sesja Rady Miejskiej w Gryficach
Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Gryficach
w dniu 15 września 2021 r. o godz. 10:00
 
1. Sprawy regulaminowe
a — otwarcie sesji
b — stwierdzenie prawomocności obrad
c — ustalenie porządku obrad
d — przyjęcie protokołu z XXXV sesji RM
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice, planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na 1.2021-2033. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/360/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Podjęcie uchwały zmiany uchwały Nr XXXIII/323/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gryfice, w tym: budowa wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach oraz budowa sieci wodociągowej z m. Popiele do m. Rzęsin z wymianą sieci w m. Rzęsin i podłączeniem istniejących przyłączy."
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Gryfice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ulicy Bydgoskiej 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej o numerze 22/5 położonej w obrębie Niekładź.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/59 i 3/89.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/16
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 344 obręb nr 5 in. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
19. Informacje Przewodniczącego Rady.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie sesji.
 
1
0

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.