Dzisiaj jest: 22.6.2024, imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gryficach

Dodano: 3 lata temu

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 25 maja 2021r. (wtorek) godz. 10:00.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gryficach
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10:00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania ).
 
1. Sprawy regulaminowe
a — otwarcie sesji
b — stwierdzenie prawomocności obrad
c — ustalenie porządku obrad
d — przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RM
2. Raport Burmistrza Gryfie o stanie Gminy.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gryfice za 2020 r.
4. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach z wykonania planu finansowego i realizacji zadań za 2020 r.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w „Programie Współpracy Gminy Gryfice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020".
7. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na 1.2021-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia dotacji dla szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryby przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Grytice oraz nadania jej Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej o numerze 25/22 położonej w obrębie Stawno-Sokołów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Trzygłów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Stawno-Sokołów, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 25/20.
17. Podjęcie uchwały W sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kukań oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 48/1 i 48/2.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
19. Informacje Przewodniczącego Rady. 20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie sesji.
 
0
0

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.